MCI-2005 NS

Opis

MCI®-2005 NS (normal setting) je organska primjesa na bazi vode koja služi za inhibiciju korozije i zaštitu armature u AB strukturama.

GDJE SE KORISTI

• Armirani beton uključujući sve vrste armiranog betona, pred napetog betona i pred fabriciranih AB-elemenata
• Korozivna okruženja uključujući izlaganje solima za odleđivanje, slanim podzemnim vodama, plinovitim kloridima i karbonizaciji
• Morske i obalne AB strukture, autoceste i mostovi, parkirališta, balkoni, bazeni, betonski rezervoari, podzemni stupovi, pod strukture, pristaništa, stupovi, cijevi.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE
Dostupno u kanistrima od 19 litara, bačvama od 208 litara i IBC kontejnerima od 1040 litara.

Tehnički list proizvoda